Elettyä ja kirjoitettua – uusi Göran Schildt -elämäkerta peilaa kirjailijan kahta elämää

Elettyä ja kirjoitettua – uusi Göran Schildt -elämäkerta peilaa kirjailijan kahta elämää

Arvostettu kirjailija ja taidehistorioitsija Göran Schildt (1917–2009) tunnetaan etenkin kansainvälisesti menestyneistä matkakirjoistaan. Hän kirjoitti myös paljon sanomalehtiin ja toimi 40 vuotta Svenska Dagbladetin avustajana. Kulttuurihistorioitsija Henrik Knifin kirjoittama elämäkerrallinen teos Göran Schildt – Kaksi elämää (Gummerus) avaa uusia näkökulmia Schildtin elämään päiväkirjojen, kirjeenvaihdon ja muistiinpanojen kautta. Kirja ilmestyy sekä ruotsiksi että Kari Kosken suomeksi kääntämänä. Teosta elävöittävät Schildtin kuva-arkiston tunnelmalliset valokuvat.

”Päätin keskittyä kirjassani nuoreen Göran Schildtiin ja siihen mitä voisi kutsua hänen laajentumisvaiheekseen”, Henrik Knif kertoo. ”Schildt on kirjoittanut itselleen elämän moniin kirjoihinsa, joissa itse esiintyy, ja sen rinnalla hän on elänyt elämää, josta on jäänyt monenlaisia jälkiä.”

Teos lähtee liikkeelle, kun 20-vuotias Schildt ja hänen ystävänsä Georg Henrik von Wrightin matkustavat Välimeren maihin ja julistavat haluavansa ryhtyä kreikkalaisiksi. ”Tavoite pohjautui ajatukseen, että klassinen kulttuuri synnytti varhaisimmalla kaudellaan jotain suurta, minkä yksittäinen ihminen saattoi valita johtotähdekseen ja mihin hän saattoi omalta osaltaan pyrkiä”, Knif kirjoittaa. Lähelle tavoitettaan kreikkalaisuudesta Göran Schildt pääsi 1960-luvulla, kun hän asettui asumaan yhdelle Kreikan saarista.

Teos nostaa Schildtin hyvin tunnettujen ja läheisten ystävyyssuhteiden, esimerkiksi arkkitehti Alvar Aaltoon ja filosofi Georg Henrik von Wrightiin, rinnalla esille myös ne monet tuntemattomammaksi jääneet naiset, jotka ovat tukeneet, innostaneet ja rohkaisseet häntä.

Henrik Knif
Henrik Knif on kulttuurihistorioitsija ja toimii dosenttina Åbo Akademissa. Hän on toiminut Biografiskt lexikon för Finland -sarjan päätoimittajana.

Henrik Knif, Göran Schildt – Kaksi elämää
suomentanut Kari Koski
501 sivua

Henrik Knif, Göran Schildt – Två liv
472 sivua

Lisätietoja sekä haastattelu-, arvostelukappale- ja kuvapyynnöt
Eeva Herrainsilta, viestintäpäällikkö, p. 040 514 6360, eeva.herrainsilta@gummerus.fi

Ostoskorisi