S/Y Daphne

S/Y Daphne

Läkaren Oskar Mustelin i Åbo beställde Daphne år 1935 och Jarl Lindblom ritade båten. Från början var hon en gaffelskonare byggd på Åbo Båtvarf men Uno Tennberg, Daphnes andra ägare från Ekenäs, riggade på 1940 – talet om henne till ketch.

Christoffer H. Ericsson bytte sin båt med Tennberg och blev därmed Daphnes tredje ägare. Efter en misslyckad långfärdssegling med Daphne beslöt Ericsson sälja båten vidare. Förutom Göran Schildt var även Björn Landström intresserad men Schildt drog det längre strået och blev 1947 Daphnes ägare. Det var i Göran Schildts ägo hon skulle bli vida berömd.

När Göran Schildt nyss köpt henne skrev han:

»Faktum är att jag ibland frågar mig om jag har ett så stort nöje eller utbyte av min båt att det uppväger nackdelarna. Ibland ser jag mig själv såsom ett fullständigt sekundärt bihang till Daphne, som blir allt finare och dyrbarare och bättre vårdad medan jag själv sliter som en hund, förstör min hälsa och mina krafter samt offrar all min trevnad för att hålla henne i trim. Jag har faktiskt ofta den känslan att det snarare är Daphne som vill segla än jag och jag kan inte låta bli att fara ut en söndag när hon ligger färdig där och väntar. Nå så farligt är det givetvis inte, men denna överdrift ger kanske en nyans av sanning som annars kunde förbises och gäller för övrigt även andra områden av min tillvaro än seglingen».

Daphnes äventyr och seglatser

Första Daphne-resan var färden från Norden till Medelhavet via de franska kanalerna. Denna resa resulterade i boken Önskeresan som utkom 1949. Schildt skrev artiklar om sina resor som han sedan sammanställde till böcker. Med hjälp av artiklarna och böckerna kunde han finansiera sina resor. Åren 1949-1987 skrev Schildt många böcker om sina resor med Daphne. Böckerna blev framgångsrika och översattes till flera språk. 1987 utkom den sista Daphneboken “Farväl Daphne”. Där skriver Schildt:
»Mina relationer med Daphne har med andra ord varit känslomässigt mera djupgående, reellt mera avgörande och tidsmässigt varaktigare än troligen någon annan relation i mitt liv».

Seglandet ändrade karaktär efter 1965 då Göran Schildt bosatte sig på Leros med sin andra hustru Christine. Han hade mindre tid över för att segla och att underhålla Daphne. Schildt planerade begrava Daphne utanför Leros men ödet ville något annat. Tysken Joachim Fritz kontaktade honom och meddelade att han var intresserad av att köpa båten. Fritz var snickare och yrkeskunnig båtexpert vilket betydde att han skulle kunna ta väl hand om Daphne.

Göran Schildt sålde Daphne 1984 till Fritz efter att ha seglat med henne i 38 år. Paret Petra och Joachim Fritz seglade med Daphne i cirka tio år tills hon i september 1995 kastades upp på land av orkanen Luis i Oyster Pond på ön St.Martins i Karibiska havet.

Föreningen Pro Daphne grundas

Föreningen Pro Daphne grundades ungefär vid samma tidpunkt som Daphne rammades av orkanen. Föreningens målsättning var att återföra Daphne till Finland. När Daphne gott och väl var på väg att tillbaka till Finland från Florida, föll en container över henne. Daphne var nu i bedrövligt skick, men båtbyggnadslinjen vid dåvarande Östra Nylands folkhögskola i Kuggom i Lovisa rustade upp henne. Arbetet krävde 4500 timmar och restaureringen var klar 2000. Stiftelsen Forum Marinum äger Daphen idag. Den finns att beskåda i sjöfartsmuseets restaurangdel i Åbo.

Mera info via stiftelsen Forum Marinums sidor:
http://www.forum-marinum.fi/fi/nayttelyt/museoalukset/kruununmakasiinissa/

Din varukorg