Hållbarhet – vår värdegrund

Hållbarhet – vår värdegrund

Vår verksamhet bygger på tolerans, mänskliga rättigheter och kärlek till naturen. Stiftelsens grundare författaren Göran Schildt var en sann humanist som ofta kritiserade hur vår planet behandlades. Hans värderingar genomsyrar vår verksamhet.

Vi respekterar kulturarv

Vårt syfte är att bevara och skydda Villa Skeppet på bästa sätt för framtiden. Vi har genomfört en omfattande restaurering av byggnaden 2019–2020 där endast nödvändiga åtgärder utförts. Villa Skeppet representerar Alvar Aaltos arkitektur och författaren Göran Schildts och hans fru Christines liv i Ekenäs. Huset kan betraktas som ett helhetskonstverk och representerar samtidigt vänskapen mellan Göran Schildt och Alvar Aalto.

Vi främjar välfärd, mänskliga rättigheter och social jämlikhet

Vi behandlar våra arbetstagare, besökare och områdets invånare jämlikt och med respekt. Vi betalar rättvis lön och utbildar kontinuerligt vår personal. Vi tar specialbehov i beaktande och ordnar anpassade besök, utan extra kostnad. Vi välkomnar alla att besöka oss oberoende bakgrund och ordnar årligen två öppna hustillställningar för att tillgängliggöra huset för alla.

Vi tar hand om naturen

Vi tar hand om naturen runt oss och Villa Skeppets trädgård är en verklig oas. Trädgårdens vackra näckrosdamm bidrar till att många arter trivs. Vi har köpt in ett litet skogsområde som angränsar till Villa Skeppet för att bevara den fina lummiga miljön runt huset. Samtidigt bidrar vi till att öka biodiversiteten

Vi gör rättvist samarbete

Vi samarbetar med lokala aktörer och uppmuntrar våra besökare att samtidigt ta del av det fina kulturutbudet i Raseborg. Därtill rekommenderar vi ofta restauranger och caféer för våra besökare.

Vi föredrar lokalproducerat

Vi anlitar i första hand lokala entreprenörer och företag från Raseborg med omnejd och både fastighetsskötsel och städning sköts av lokala mikroföretag.

Vi beaktar klimatförändringen

Vi har räknat ut vårt koldioxidavtryck och följer med användningen av vatten, elektricitet och värme. Vi använder LED-lampor och all elektricitet är förnybar. Som värmekälla har vi fjärrvärme från Raseborgs Energi. Deras målsättningen är att vara utsläppsfria 2030. Vi sorterar och undviker engångsvaror.

I februari beviljades vi Good Travel Seal certifikatet. Vi fortsätter jobba för en hållbarare framtid och förbättrar våra klimatåtgärder årligen i enlighet med vår hållbarhetsplan.

Detta jobb tar aldrig slut.

Din varukorg