Stiftelsen

Christine och Göran Schildts stiftelse

Christine och Göran Schildts stiftelses huvudsyften är att stärka kulturkontakterna mellan det grekiska kulturområdet och Finland samt värna om arvet efter Alvar Aalto. Två teman som varit centrala för Göran Schildt.

I Villa Skeppet kombineras dessa två teman på ett fint sätt och Göran Schildts önskan var uttryckligen att hemmet skulle bli ett Alvar Aalto och Medelhavsmuseum.

Stiftelsen ordnar, utöver guidade turer, föreläsningar och kulturprogram som starkt för fram det grekiska kulturarvets betydelse.

Vi samarbetar med föreningen Villa Kolkis vänner r.f. som grundades sommaren 2018. Föreningen jobbar för att främja intresset för Göran Schildts livsverk och för att öka förståelsen för medelhavskulturerna både i Finland och utomlands. Läs mer om deras verksamhet här: https://www.villakolkis.org/sv/

Din varukorg