VÅREVENEMANG MED HENRIK KNIF OCH STEFAN LUNDBERG

VÅREVENEMANG MED HENRIK KNIF OCH STEFAN LUNDBERG

ÖNSKERESAN!
Söndagen den 13 mars kl.14.00 ordnar föreningen Villa Kolkis vänner ett litterärt evenemang för allmänheten på Villa Schildt (“gula huset”) med möjlighet till guidning på nyrenoverade Villa Skeppet i Ekenäs under ledning av Schildts stiftelses verksamhetsledare Jennifer Dahlbäck. Temat är “Önskeresan”, Göran Schildts reseäventyr från 1949. I ett samtal mellan Henrik Knif, författare till Schildtbiografin “Två liv” (2020) och författaren och Hbl-journalisten Stefan Lundberg beger vi oss till kanalernas Frankrike, genom ett krigshärjat men levande kulturlandskap, och återupplever boken och miljöerna i Lundbergs och Kristoffer Albrechts restaurerade upplaga Nya Önskeresan” (2015). OBS! Guidningen i Villa Skeppet sker i två omgångar, max 15 personer per rond. Den första guidningen redan klockan 13.30, den andra kring 15.00 (direkt efter evenemanget i “gula huset”). Kaffeservering.
Bokförsäljning med möjlighet till signering av författarna. Evenemanget arrangeras i samarbete med Christine och Göran Schildts stiftelse. OBS! Anmälan om deltagande i guidning enligt principen först till kvarn gäller! Per e-post till Monika Fagerholm: monikafagerholm@gmail.com

Din varukorg