Ny styrelse

Ny styrelse

På sitt årsmöte valde Christine och Göran Schildts stiftelse vicehäradshövding Alexander Bargum till styrelseordförande. Bargum är koncernchef för Algol och har suttit med i styrelsen sedan 2017. Till vice ordförande valdes professor Jenni Reuter, som undervisar i arkitektur vid Aalto-universitet. Hon har hört till stiftelsens styrelse sedan 2014. Som styrelsemedlemmar fortsätter även Christine Schildt samt Liisa Suvikumpu, verkställande direktör vid Stiftelser och fonder rf. Som nya medlemmar i styrelsen tillträder Sophia Jansson,  styrelseordförande och konstnärlig ledare för Moomin Characters, och vicehäradshövding Jonas Lång, kanslichef vid Svenska litteratursällskapet i Finland. Den tidigare ordföranden Thomas Thesleff och vice ordföranden Johan Borgström hade undanbett sig omval efter en mångårig insats i stiftelsens styrelse. 

Din varukorg