Villa Skeppet har erhållit Sustainable Travel Finland märket

Villa Skeppet har erhållit Sustainable Travel Finland märket

Christine och Göran Schildts stiftelse, som upprätthåller verksamheten i besöksmålet Villa Skeppet i Ekenäs, har erhållit Sustainable Travel Finland-märket.

Stiftelsen har under hösten 2022 och våren 2023 deltagit i Novagos utvecklingprojekt Carbon Neutral Experience och i samband med det arbetat för att erhålla Sustainable Travel Finland-märket. Detta innebär att stiftelsen gjort upp en utvecklingsplan för hållbarhet, erhållit ett lämpligt certifikat (Good Travel Seal) och därefter uppnått de övriga kriterier som Sustainable Travel Finland ställer.  

Stiftelsen värdegrund vilar på hållbar utveckling där bevarandet av ett kulturarv på ett hållbart sätt är av högsta prioritet och den strävar hela tiden efter att förbättra sina åtgärder. Genom att fullfölja programmet har Christine och Göran Schildts stiftelse haft en konkret möjlighet att utveckla sin verksamhet i en hållbar riktning såväl som att skapa ett verktyg för uppföljning. 

Din varukorg