Villa Skeppet öppnas för allmänheten 2020

Villa Skeppet öppnas för allmänheten 2020

Christine och Göran Schildts stiftelse har den 23 oktober 2018 beslutat att i enlighet med sina stadgar koncentrera sin verksamhet till Villa Skeppet i Ekenäs och öppna det av Alvar Aalto 1969–70 ritade huset för allmänheten efter det att huset genomgått en nödvändig renovering.

Huset har konditionsgranskats och planer för renoveringen har uppgjorts av arkitektbyrå Arkkitehdit Mustonen. Stiftelsen som grundades 1987 har som uppdrag att främja de kulturella kontakterna mellan Finland och det grekiska kulturområdet samt främja studium av Alvar Aaltos livsverk. Stiftelsen vidgar sin verksamhetsmodell då ramarna förändrats tack vare makarna Schildts generösa donation. Villa Skeppet, Christine och Göran Schildts forna hem, har övergått i stiftelsens regi 1.1.2018. Huset som ritats av Alvar Aalto är en kulturhistoriskt värdefull byggnad. Sommaren 2018 har stiftelsen ordnat tillfälliga guidningar i villan. Dessa väckte ett stort intresse och har visat sig vara en viktig kanal för att förmedla stiftelsens budskap. Genom ett besök till Villa Skeppet kan besökaren ta del av Aaltos grundelement som här förverkligats på ett fint sätt. Husets berättelse sammanbinder Alvar Aaltos arkitektur med medelhavskulturen och dess narrativ.

Din varukorg