Göran Schildts fotografier på webbplatsen Finna

Göran Schildts fotografier på webbplatsen Finna

Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) publicerar närmare 400 fotografier ur författaren, äventyraren och konsthistorikern Göran Schildts arkiv på webbplatsen sls.finna.fi. Bland soliga vyer från Medelhavet skymtar kända vänner som Georg Henrik von Wright, Alvar Aalto och Vivica Bandler.


Största delen av fotografierna är tagna under Göran Schildts (1917–2009) resor med segelbåten Daphne på 1940–1960-talen. Med Daphne seglade Schildt bland annat i Medelhavet, längs Nilen och uppför floden Seine. Schildt skildrar resorna i ett flertal av sina böcker, bland annat storsäljaren Önskeresan. Boken beskriver Daphnes första resa mot Medelhavet och Italien.

Fotograf och resebloggare

– Göran Schildt var en skicklig fotograf som i sina bilder på ett fint sätt fångat Medelhavsvärlden, livet ombord och sina resekompanjoner, berättar arkivarie Sanna Jylhä på SLS. Konstfärdigt komponerade historiska vyer möter humoristiskt varma porträtt av vänner och bekanta. Alvar Aalto, Georg Henrik von Wright, Maire Gullichsen, Benedict Zilliacus och Vivica Bandler gästar i tur och ordning Daphne.


– Schildt var något av en tidig resebloggare som lyckades göra resandet till sitt yrke, fortsätter Jylhä. Förutom i böckerna kunde man följa med hans resor i finländska och svenska tidningar. Schildts berättelser och bilder andas äventyr och glädje, så det är inte konstigt att de inspirerat läsare och gör det ännu idag.


I den digitaliserade samlingen ingår också fotografier på Göran och Christine Schildts hem Villa Skeppet i Ekenäs, som ritades av parets goda vän Alvar Aalto (1898–1976). Göran Schildt skrev en flerdelad biografi över Aaltos liv och verk, och bidrog också till flera andra volymer över dennes arkitektur.


Göran Schildts arkiv innehåller förutom den stora fotosamlingen bland annat hans korrespondens, manuskript och loggböcker. Materialet förvaras i SLS arkiv. Alla fotografier som publiceras på sls.finna.fi blir tillgängliga under en Creative Commons-licens och får användas fritt så länge upphovsman och källa (Svenska litteratursällskapet i Finland) uppges. Göran Schildts bilder publiceras i samarbete med Christine och Göran Schildts stiftelse.

Din varukorg