Ny biografi om Göran Schildt

Ny biografi om Göran Schildt

Den ansedda författaren och konsthistorikern Göran Schildt (1917–2009) är känd framför allt för sina reseskildringar som också rönte internationella framgångar. Han skrev i flera dagstidningar och medverkade under 40 års tid som skribent i Svenska Dagbladet.
Kulturhistorikern Henrik Knifs biografi Göran Schildt – Två liv (Gummerus) ger med hjälp av dagböcker, korrespondens och anteckningar nya inblickar i Schildts liv. Boken utkommer på svenska och på finska i översättning av Kari Koski. Fotografier ur Schildts bildarkiv ger liv åt boken.

”Jag beslöt mig för att fokusera på den unga Göran Schildt och vad som kunde kallas hans expansionsfas”, berättar Henrik Knif. ”Schildt skrev sig ett liv i många böcker där han också förekommer själv. Därtill levde han ett liv som satte olika spår.”

Boken tar avstamp i en resa till Medelhavet som den 20-åriga Schildt gör tillsammans med sin vän Georg Henrik von Wright. Där förkunnar de att de ska ”bli greker”. ”De menade att den äldsta klassiska kulturen frammanade något stort som en enskild individ kunde välja som ledstjärna och för egen del aspirera på”, skriver Knif. Under 1960-talet kom Göran Schildt nära sitt mål att ”bli grek” när han bosatte sig på en grekisk ö.

Boken belyser Schildts väldokumenterade nära vänskapsrelationer med till exempel arkitekten Alvar Aalto och filosofen Georg Henrik von Wright. Därtill får vi läsa om kvinnor som stöttat, inspirerat och uppmuntrat honom.

Henrik Knif
Henrik Knif är kulturhistoriker och verksam som docent vid Åbo Akademi. Han har bland annat varit huvudredaktör för serien Biografiskt lexikon för Finland.

Henrik Knif, Göran Schildt – Kaksi elämää
Översättning till finska av Kari Koski
501 sidor

Henrik Knif, Göran Schildt – Två liv
472 sidor

Tilläggsinformation samt frågor om intervjuer, recensionsexemplar och bildmaterial
Eeva Herrainsilta, kommunikationschef, tfn 040 514 6360, eeva.herrainsilta@gummerus.fi

Din varukorg